Työtä ohjaava ajattelu

Mottoni on "Rakentavaa muutosta vastuullisesti" Tähän kiteytyvät niin ajatusmaailmani kuin toimintaperiaatteenikin.

Mikä tahansa interventio organisaation sisällä tuottaa aina muutosta organisaation dynamiikkaan. Tämä on ymmärrettävä ja huomioitava tarkasti myös silloin, kun varsinaisen intervention tavoitteista keskustellaan.

Aina yhteystyössä asiakkaan kanssa - tutkitaan ja suunnitellaan yhdessä

Toimintaperiaatteeni on, että toteutettava työ suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, niin huolellisesti kuin mahdollista. Tutkitaan yhdessä asiakkaan tarpeet ja resurssit sekä saavutettava hyöty ja vaikuttavuus. Suunnitellaan intervention rakenne ja kesto sekä sovitaan seurannasta ja arvioinnista. Tullaan kuulluksi ja ymmärretyksi.

Tavoitteena syvempi tietoisuus systeemissä vaikuttavista tekijöistä

Ajattelen, että työnohjauksen ja coachingin sekä kehittämishankkeiden ja valmennusten on viime kädessä tultava johtamisen tueksi vahvistamaan organisaation työhyvinvointia.

Organisaatioissa ja yhteisöissä, kaikissa systeemeissä, on koko ajan läsnä lukematon määrä suhteita ja näin ollen myös paljon irrationaalista ja tiedostamatonta elämää. Erilaisilla kehittävillä, vahvistavilla ja tukevilla toimenpiteillä voidaan lisätä ja syventää tietoisuutta systeemissämme vaikuttavista asioista yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Ymmärrä itseäsi: ymmärrä yhteisöäsi

Voimme ymmärtää arvojemme ja uskomustemme vaikutuksia ja löytää vahvuuksiamme ja voimavarojamme, kun ulkopuoliset silmät ja korvat auttavat meitä tiedostamaan toimintamme nykyhetken ja maalaamaan tulevaisuuttamme.

Omista arvoistani

Elän ihmisenä ja työntekijänä henkilökohtaisten arvojeni mukaisesti. Kunnioitan korkeaa työmoraalia, toista ihmistä ja hänen ainutkertaisuuttaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Toimintani on eettisesti kestävää ja asiakkaani todellisuudesta lähtevää; sitä kehittävää ja voimaannuttavaa. Haluan etsiä ja löytää sen tavan, jolla osaamiseni ja omat kokemukseni voivat tulla asiakkaani hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kesätunnelmia omasta puutarhasta...

"Ken uskovi toteen, ken unelmaan, sama se, kun täysin sä uskot vaan! Sun uskos, se juuri on totuutes. Usko poikani unehes!" - Eino Leino