Muutosvalmennus

RMV-Koulutus Oy tarjoaa myös ammattitaitoista muutosvalmennusta Helsingistä käsin. Ajat muuttuvat ja yhteisöt ja yritykset pysyvät muutoksen mukana. Kuitenkin, usein muutos saa aikaan tarpeen tarkastella toimintatapoja uudestaan. Tämä voi aiheuttaa monenlaisia jännitteitä niin johdolle kuin alaisille.

Muutosvalmennus auttaa löytämään tasapainon muutosten keskellä yrityksille ja yhteisöille.

Ainoa mikä on varmaa, on muutos

Muutosvalmennus auttaa kohti tasapainoista elämää. Autan erityisesti johtoa löytämään rakentavat tavat omien ja alaisten voimavarojen hyödyntämiseen työssä ja vapaa-ajalla. Keskitymmekin tarkkaan suunnitteluun ja käytännön toimintojen kehittämiseen.

Pitkäjänteinen prosessi

Usein muutoksessa henkilöstö käy läpi pikaiset perehdytykset uusiin käytäntöihin, mutta usein pikaisia perehdytyksiä voidaan verrata tulipesäkkeiden sammutteluun. Kun haluat pitkäkestoista hyötyä, on muutosvalmennus ratkaisu yhteisösi tarpeisiin.

Muutosvalmennuksella löydämme piilevät voimavarat

Autan löytämään työyhteisön voimavarat ja piilossa olevat taidot. Annan ohjausta muutostilanteiden yksilö- ja ryhmäilmiöihin ja yhdessä tavoittelemme yhteisölle osallistumista, vuorovaikutusta ja sitoutumista läpi ja jälkeen muutoksen.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä sivuillani olevalla lomakkeella  ja keskustellaan lisää. Toimin sopimuksesta joka puolella Suomea. Tarjoan muutosvalmennusta työyhteisöille, järjestöille ja seuroille. Myös yksilöt saavat hyötyä muutosvalmennuksesta, kun omassa elämässä tapahtuu suuria muutoksia.