Laaja kokemus koulutus- ja kasvatusalaltaOlen pitkän linjan koulutus- ja kasvatusalan ammattilainen ja ikuinen opiskelija. Ensimmäinen ammattini on lastentarhanopettaja, jonka tuomasta kokemuksesta olen nöyrän kiitollinen. Se kantaa minua perusperiaatteellaan: kaverit ja reilu peli ovat parasta maailmassa.
Valmennan ja ohjaan seuraavia tahoja: 
  • Työyhteisöjä
  • Esimiehiä ja johtajia
  • Erilaisia ryhmiä ja yksilöitä
  • Kolmannen sektorin toimijoita

Pitkä koulutus ja kokemus

Kouluttauduin konsultiksi ja johdon työnohjaajaksi 1999-2001 (STOry). Osaamiseni esimiesten ja organisaatiojohdon kanssa voimistui toimiessani konsulttiyhtiö Efektian (Efeko, nyk. FCG) palveluksessa 2000-luvun alkuvuosina.

Sittemmin olen pitänyt ammattitaitoani yllä myös kouluttautumalla. Olen valmistunut coachiksi vuonna 2014 (Certified Coach of Leaders and Teams, CCLT, 28 op) ja lokakuussa aloitin palvelukonseptiani laajentavat ja syventävät opinnot Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Elokuussa 2015 valmistuin Ratkaisukeskeiseksi Työyhteisösovittelijaksi (40 op).

Lastentarhasta ensimmäiset opit

Aikuisten oppimisen ymmärtämisen ja ohjaamisen tärkeyden ensiaskeleet otin 1980-luvun lopulla lastentarhanopettajien kouluttajana. Tein oppimismatkan valtakunnallisiin projekteihin STM/Stakesiin ja päädyin lähes yhdeksäksi vuodeksi Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitokselle suunnittelijaksi ja kouluttajaksi.


Organisaatioiden systeemisyys, työyhteisöjen problematiikka ja monimuotoisuus, tiimien ohjaaminen, prosessien johtaminen ja koulutusten suunnittelu tulivat osaksi osaamistani näinä työvuosina.

"Siinä, siinä on elämän suuruus: ei kukaan oksa kanna omaa hedelmää, vaan virtaavat yhteen tiet ja suonet, samalle torille, samaksi aallokoksi." - Eila Kivikk'aho