Palvelut yhteisöille ja yksilöille koko Suomessa

RMV-Koulutus Oy:n monipuoliset palvelut tähtäävät ennen kaikkea yhteisön työviihtyvyyden ja tuottavuuden parantamiseen prosessien ja taitavan johtamisen kautta. Palveluni muokkautuvat tarpeiden ja kohderyhmän ja kohdeasiakkaan mukaan. 

- Coaching ja työnohjaus ryhmille ja yksilöille - Lue lisää tästä >>
- Esimies- ja johtoryhmävalmennus Lue lisää tästä >>
- Työyhteisö- ja tiimivalmennus Lue lisää tästä >>
- Muutosvalmennus Lue lisää tästä >>
- Fasilitointi Lue lisää tästä >>
- Koulutuskokonaisuudet, kehittämispäivät ja luennot
- Työyhteisösovittelu

Koulutuskokonaisuudet, kehittämispäivät ja luennot

Sisältölähtöisistä tilaisuuksista on apua työyhteisöille ja muille yhteisöille. Tilaisuudet voivat kestää päivän tai vain muutaman tunnin - mikä parhaiten vain ryhmäsi tarpeeseen sopii. Pidemmän prosessin sijaan, joskus sisältölähtöisestä tilaisuudesta voi olla enemmän hyötyä työyhteisölle tai ryhmälle, esim. keskustelun käynnistäjänä tai sisäisen kehittämisen lähtölaukauksena organisaatiossa. 

Luentoja ja kehityspäiviä olen pitänyt mm. aiheista:

  • Työhyvinvointi
  • Ammatillisuus tänään
  • Ilmapiirikyselyistä toimenpiteisiin
  • Työn maailma ja roolit työelämässä
  • Esimiestaidot ja alaistaidot
  • Itsensä johtaminen - Minä työyhteisössä/tiimissä/muutoksessa/ammattilaisena
  • Varhaiskasvatuksen eri sisältöalueet
  • Vanhemmuus tänään


"Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle."
- Tommy Tabermann