Coaching ja työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Käytätkö kaikkia voimavarojasi? Tuntuuko, että et pääse tavoitteeseesi?

RMV-Koulutuksen palveluihin kuuluvat coaching ja työnohjaus ryhmille ja yksilöille. 

Työnohjaus ja coaching ovat työvälineitä esimiehille ja organisaatioille. Niiden avulla voidaan kehittää työ- ja toimintatapoja, selkiyttää ajattelua, kirkastaa tavoitteita, tutkia rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta (esimiehet), vahvistaa ammatillista vuorovaikutusta, tuottaa työssä jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Esimies, kuljettaako toimintasi sinua ja organisaatiotasi vahvasti kohti tavoitteita?

Tähtääkö toimintasi tavoitteeseesi? Mitäs, jos pystyisit kohdistamaan osaamisesi, kokemuksesi ja energiasi paremmin? Kun haluat kehittyä ja hyödyntää nykyisen ja vielä piilossa olevan potentiaalisi, ota yhteyttä.

Coaching on yksilöille, organisaatioille ja yhteisöille

Organisaatio hyötyy monella tasolla palveluistani: coaching voidaan suunnata tietylle työryhmälle, koko yhteisölle tai esimerkiksi esimiehille. Kun kaikki potentiaali on käytössä ja ajatukset kirkkaat, on toiminta suoraviivaisempaa ja tehokkaampaa. Myös viihtyvyys yhteisössä paranee, kun yksilöt kokevat pääsevänsä käyttämään parhainta potentiaaliaan päästäkseen tavoitteeseensa.

Coachingilla pyritään tavoitteidesi saavuttamiseen

Coaching on prosessi, joka auttaa valmennettavia hahmottamaan tavoitteensa ja löytämään keinot niiden saavuttamiseen. Organisaatioille coaching parantaa yhteistyötä ja työntekijöiden sitoutumista töihinsä. Erilaiset ristiriidat vähenevät ja työssä viihtyminen kasvaa. Näin pitkällä prosessilla on myös vaikutuksia asiakastyytyväisyyden kasvuun ja tuloksen paranemiseen.

Työnohjaus auttaa jaksamaan ja kehittymään työssä

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä ammattilaisen työnohjaajan ohjauksessa. Pohdimme yhdessä omaa työtäsi, työyhteisöä ja omaa rooliasi siinä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja oman jaksamisen parantaminen vuorovaikutuksessa työnohjaajan ja mahdollisesti työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se on äärimmäisen luottamuksellista ja etenee ohjattavan ehdoilla. Työnohjaus on pitkään ollut yleistä kolmannella sektorilla ja julkisissa organisaatioissa, mutta yleistymässä myös yrityksissä.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä sivuillani olevalla lomakkeella.  Kaikki asiakkaamme ja asiakasyhteisömme ovat erilaisia, joten palvelut sovitetaan kunkin tarpeen mukaan.